Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Lập Hội đồng thẩm định đồ án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình”

Kinhtedothi - Tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, ngày 23/5, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà ký ban hành Quyết định số 1130/QĐ-BTNMT về việc Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án: “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình”. Theo đó, Hội đồng do ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Thứ trưởng Bộ TN&MT làm Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Hoàng Văn Bảy (Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước). Ảnh minh họa. Nguồn internet Ảnh minh họa. Nguồn internet Hội đồng gồm 29 thành viên, bao gồm các nhà quản lý, khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong các vực tài nguyên nước, môi trường, thủy lợi, thủy điện, xã hội, giao thông thủy… Hội đồng có nhiệm vụ đánh giá, thẩm định đề cương, nội dung, phương án và hồ sơ đồ án Quy hoạch tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ TN&MT để làm căn cứ phê duyệt Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình theo quy định. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 766/TTg - KTN ngày 9/5/2016 về việc giao Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng (sau đây gọi là Quy hoạch), ngày 17/5/2016 Bộ TN&MT đã có báo cáo số 1819/BTNMT-TNN gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, Bộ TN&MT đã Thành lập 4 nhóm chuyên gia để tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá các nội dung chuyên sâu để đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch. Hiện nay, Bộ TN&MT đang chỉ đạo các cơ quan, các nhóm chuyên gia xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng nội dung, nhiệm vụ và khẩn trương triển khai thực hiện, bao gồm cả kế hoạch lấy ý kiến, huy động sự tham gia của các địa phương liên quan, các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội đại diện cho lợi ích người dân trên lưu vực, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Hồng. Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các nhóm chuyên gia… tham gia xây dựng quy Quy hoạch nêu trên. Để phù hợp với quy định của pháp luật, nguồn lực hiện có, bảo đảm tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch để triển khai thực hiện, Bộ TN&MT cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung: Cho phép điều chỉnh tên Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng thành Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình; Cho phép thực hiện việc lập quy hoạch theo trình tự thủ tục rút gọn một số bước; Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bổ sung nhiệm vụ, kinh phí năm 2016 cho Bộ TN&MT để khẩn trương triển khai việc xây dựng Quy hoạch; Chỉ đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải… cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến việc lập Quy hoạch và phối hợp tham gia trong suốt quá trình lập Quy hoạch; Cho phép mời một số chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm về xây dựng quy hoạch lưu vực tham gia tư vấn, hỗ trợ, phối hợp với Bộ TN&MT trong quá trình xây dựng Quy hoạch. Trong cuộc họp gần nhất với lãnh đạo Cục Quản lý Tài nguyên nước (đơn vị được giao chủ trì tham mưu, xây dựng Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình), Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà yêu cầu: phải nhanh chóng mời các nhà khoa học hàng đầu, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thuộc lưu vực, tập trung lập Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình; có những phương án kịch bản cho công tác đánh giá về các mặt: Xã hội, kinh tế, văn hóa, lịch sử và an ninh quốc phòng… liên quan đến quy hoạch, khai thác tài nguyên nước sông Hồng. Bên cạnh đó, trong thời gian sớm nhất, cần đưa ra một quy hoạch có tầm nhìn lớn, có chiến lược lâu dài, để đảm bảo khai thác, sử dụng sông Hồng với lợi ích kinh tế hiệu quả dựa trên điều kiện tự nhiên. Ngoài việc mời các chuyên gia hành đầu trong nước, nếu cần có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép mời cả chuyên gia nước ngoài thẩm định, đánh giá một cách độc lập quy hoạch này. Dựa trên những kết quả khách quan, chính xác đó, cần sớm điều chỉnh, ban hành các hành lang pháp lý để áp dụng với mọi điều chỉnh liên quan đến sử dụng tài nguyên sông Hồng. Theo KTĐT online

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Liên hệ

Địa chỉ VPGD: Số 2, Ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội,

Tel: 04 6291 7839/ Email us: info.urcom@gmail.com

Thành viên sáng lập